Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.
PIENENNÄ tai SUURENNA tekstiä

Ota ja tartu harrastekipinään Järvenpäässä

Järvenpään kaupunki on toteuttanut säännöllisesti erilaisia hankkeita liittyen muun muassa kasvatukseen ja harrastustoimintaan.
Hankkeet tarjoavat mahdollisuuden joustavaan toimintaan. Ne voidaan käynnistää ja koota vastaamaan tiettyyn tarpeeseen ja pyrkiä juurruttamaan pysyväksi toiminnoksi.

Hankeissa tärkeintä on toimiva lopputulos joka parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia mm. harrastamiseen.
Jokaisella hankkeella on omat tavoitteet, joiden mukaisesti toiminnot järjestetään. Jokainen hanke on ajallisesti rajallinen.
Järvenpään hankkeita avustaa:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Opetushallitus
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Harrastekipinä Järvenpäässä - sivulta löydät tietoa ajankohtaisista hankkeista ja toiminnoista sekä erilaisista harrastusmahdollisuuksista.


 

JOKAISELLE LAPSELLE HARRASTUS - NÄIN SE TEHDÄÄN -
 

1. MIELEKÄS HARRASTUS JOKAISEN LAPSEN SAATAVILLE
Huomioidaan nykyistä paremmin lasten ja nuorten harrastustoiveet. Säännöllinen valtakunnallinen koululaiskysely vakiinnutetaan koululaisten kuulemisen välineeksi.

2. KUNTIEN TILAT KÄYTTÖÖN
Kunnat kartoittavat harrastustoiminnalle sopivat tilat ja tarjoavat tilat mahdollisuuksien mukaan veloituksetta lasten ja nuorten sekä aikuinen-lapsi harrastustoiminnan käyttöön. Vapaaehtoistoiminnan esteitä puretaan yhdessä.

3. AVATAAN KOULUJEN TILAT LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTOIMINNAN KÄYTTÖÖN
Tuodaan harrastustoimintaan koulujen iltapäiviin lasten ja nuorten saataville yhteistyössä kunnan opetus-, sivistys-, kulttuuri-, nuoriso-, vapaa-ajantoimen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa. Harrastustoiminta koulussa myös edistää maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista.

4. KOOTAAN KOULUISSA TAPAHTUVAA HARRASTAMISTA EDISTÄVÄT VALTIONAVUSTUKSET YHDEKSI KOKONAISUUDEKSI, jolloin kunnat voivat suunnitella laajemmat lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuudet. Tämä tuo monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet lasten saataville.

5. KIUSAAMISELLE ASETETAAN NOLLATOLERANSSI
Harrastustoimijat osallistuvat yhdessä syrjinnän, kiusaamisen ja ulkopuolisuuden ehkäisyyn. Ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi lisätään koulutusta toimijoille.

6. VÄHÄVARAISUUS EI SAA OLLA ESTE HARRASTAA
Valtionavustuksissa huomioidaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua tasavertaisesti harrastustoimintaan. Otetaan yhteinen käytäntö harrastekulujen korvaamiseksi pienitulosten perheiden toimeentulotuen maksatuksessa.

7. LISÄTÄÄN "HÖNTSÄ"HARRASTAMISTA lasten ja nuorten kaikessa harrastetoiminnassa, jossa ei ole tavoitteellisia ja kilpailullisia elementtejä. Lapset ja nuoret saavat harrastaa omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaan ja olla osaltaan suunnittelemassa harrastamisen toteutusta.

8. KIINNITETÄÄN KOULUKULJETUSOPPILAIDEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIIN HUOMIOTA
Kuntia kannustetaan selvittämään, miten koulukuljetukset ja harrastukset voidaan sovittaa nykyistä paremmin yhteen.

9. HARRASTUSVIIKOSTA INTOA HARRASTAMISEEN
Aloitetaan kouluissa vuotuinen harrastusviikko, jolloin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia.

10. LEVITETÄÄN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KAIKKIEN KUNTIEN KÄYTTÖÖN, esim. nuorisopassi, joilla 7.-9.luokkalaiset voivat osallistua ilmaiseksi erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin. Nuorisotyöntekijät voivat jalkautua kouluihin, ja nuoret pääsevät kokeilemaan harrastuksia. Kirjastot lainaavat harrastusvälineitä.

 

 

 

Netland-tuotantoa