Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.
PIENENNÄ tai SUURENNA tekstiä

Lisää liikettä monin keinoin

Liikkuva koulu -hankkeessa liikkumisen mahdollisuuksia ja liikettä on pyritty lisäämään monin keinoin. Painopisteiden valitsemiseksi on toteutettu sähköiset kyselyt niin oppilaille, henkilöstölle kuin huoltajillekin vuosina 2017 ja 2018. Tulosten perusteella on toteutettu koulukohtaisia kehittämisaskeleita ja perusopetuksen yhteisiä liikuntaan, toiminnalliseen oppimiseen sekä syrjinnän vastaisuuteen liittyviä koulutuksia ja materiaalihankintoja oppilaille ja henkilöstölle. Vapaa-ajan liikuntaharrastustarjontaa kouluikäisille on kartoitettu ja pyritty lisäämään mm. oppilaskuntien, vanhempainverkoston sekä paikallisten seurojen ja yritysten kanssa yhteistyössä harrastustakuun periaatteiden mukaan. Erilaisia liikuntatapahtumia ja -kokeiluja on järjestetty kouluilla ja muissa kaupungin ja sen toimijoiden liikuntapaikoissa. Hankkeen päättyessä kevääseen 2019 loppuvaiheen tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monien hyväksi havaittujen toimintojen jatkuvuus ja Liikkuva koulu -ohjelman mukaisen tavoitteellisen toiminnan ja liikkumisen edistämistyön jatkuminen kaupungissa vastakin.

Liitteestä on nähtävillä Järvenpään Liikkuvan koulun lukuvuoden 2019-2020 yhteisten liikuntatapahtumien ja -toiminnan vuosikello.

Vuosikellossa ei näy koulujen omia, koulukohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen painottuvia tapahtuma- ja teemapäiviä/-jaksoja, joita myös järjestetään monenlaisia.

Alla Järvenpään perusopetuksen liikumisen huoneentaulu, joka myös osaltaan sisältyy paikallisen OPS:iin ja tukee sen toteutusta arjessa. 

LIIKUNTASUUNNITELMA_1-5_2017_1

Netland-tuotantoa